Valvottavatiedote 19.6.2013 – 47/2013

Markkinatakausta ja ensimarkkinaoperaatioiden poikkeuksia koskeva ohje voimaan 19.6.2013

Finanssivalvonta saattaa kansallisesti voimaan Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) antaman ohjeen (ESMA/2013/74 | 1.2.2013) lyhyeksimyynnistä ja tietyistä luottoriskinvaihtosopimuksiin liittyvistä kysymyksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 236/2012 mukaisesta markkinatakaustoimintaa ja ensimarkkinoilla suoritettavia operaatioita koskevasta poikkeuksesta antamalla omaan määräys- ja ohjekokoelmaansa kuuluvan ohjeen, joka koskee ESMAn ohjeen noudattamista.

Finanssivalvonnan ohje on annettu 10.6.2013 ja se tulee voimaan 19.6.2013.

Finanssivalvonta suosittaa ohjeessaan, että ohjeiden soveltamisalaan kuuluvat yhteisöt noudattavat ESMAn ohjetta.

Lisätietoja Finanssivalvonnassa antaa

  • markkinavalvoja Jaakko Eskola, puhelin 010 831 5258 tai
  • jaakko.eskola(at)finanssivalvonta.fi.

Liitteet

  • Määräykset ja ohjeet 5/2013  Ohje markkinatakaustoimintaa ja ensimarkkinoilla suoritettavia operaatioita koskevasta poikkeuksesta
  • ESMAn ohjeet  Lyhyeksimyynnistä ja tietyistä luottoriskinvaihtosopimuksiin liittyvistä kysymyksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 236/2012 mukaisesta markkinatakaustoimintaa ja ensimarkkinoilla suoritettavia operaatioita koskevasta poikkeuksesta