Tillsynsmeddelande 19.12.2013 – 87/2013

Ändringar i bilagorna till föreskrifterna och anvisningarna 14/2012 och 15/2012 ”Placeringsfördelning till verkligt värde”

Följande två nya rader har lagts till i ”Placeringsfördelning till verkligt värde” i bilagorna till föreskrifterna och anvisningarna om bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse: försäkringsbolag, arbetspensionsförsäkringsbolag, försäkringsföreningar, försäkringsholdingsammanslutningar, filialer till försäkringsbolag från tredje land och pensionsanstalter som grundats genom lag:

  • effekt av derivat
  • placeringar till verkligt värde sammanlagt

Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2014.

De uppdaterade bilagorna i föreskrifterna och anvisningarna kan tillämpas redan i de bokslut som upprättas per den 31 december 2013.

Ytterligare upplysningar lämnas av

Marketta Lindén, redovisningsexpert, telefon 010 831 5350.

Bilagor

Föreskrifter och anvisningar 14/2012: Föreskrifter och anvisningar om bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse: Försäkringsbolag, arbetspensionsförsäkringsbolag, försäkringsföreningar, försäkringsholdingsammanslutningar, filialer till försäkringsbolag från tredje land och pensionsanstalter som grundats genom lag

Ändrade bilagor:

  • 1.7 Placeringsfördelning till verkligt värde, bokslut – Arbetspensionsanstalter
  • 2.5 Placeringsfördelning till verkligt värde, delårsrapport – Arbetspensionsanstalter
  • 3.5 Placeringsfördelning till verkligt värde, bokslut – Liv- och skadeförsäkringsbolag
  • 4.3 Placeringsfördelning till verkligt värde, delårsrapport – Liv- och skadeförsäkringsbolag

Föreskrifter och anvisningar 15/2012: Föreskrifter och anvisningar om bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse: Pensionskassor och pensionsstiftelser

Ändrade bilagor:

  • 1.3 Placeringsfördelning till verkligt värde, bokslut
  • 2.3 Placeringsfördelning till verkligt värde, delårsrapport