Valvottavatiedote 19.12.2013 – 87/2013

Muutos määräyksien ja ohjeiden 14/2012 ja 15/2012 liitteisiin: "Sijoitusjakauma käyvin arvoin"

Vakuutusyhtiöiden, työeläkevakuutusyhtiöiden, vakuutusyhdistyksien, kolmannen maan vakuutusyhtiöiden sivuliikkeiden ja lailla perustettujen eläkelaitosten sekä eläkekassojen ja - säätiöiden Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevien määräyksien ja ohjeiden liitteisiin "Sijoitusjakauma käyvin arvoin" on lisätty kaksi uutta riviä:

  • johdannaisten vaikutus
  • sijoitukset käyvin arvoin yhteensä.

Määräysten ja ohjeiden liitteiden muutokset tulevat voimaan 1.1.2014.

Määräysten ja ohjeiden päivitettyjä liitteitä voidaan soveltaa jo 31.12.2013 laadittavaan tilinpäätökseen.

Lisätietoja antaa

tilinpäätösasiantuntija Marketta Lindén, puhelin 010 831 5350.

Liitteet

Määräykset ja ohjeet 14/2012: Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat määräykset ja ohjeet: Vakuutusyhtiöt, työeläkevakuutusyhtiöt, vakuutusyhdistykset, vakuutusomistusyhteisöt, kolmannen maan vakuutusyhtiöiden sivuliikkeet ja lailla perustetut eläkelaitokset

Muutetut liitteet:

  • 1.7 Sijoitusjakauma käyvin arvoin, tilinpäätös – Työeläkelaitokset
  • 2.5 Sijoitusjakauma käyvin arvoin, osavuosiraportti – Työeläkelaitokset
  • 3.5 Sijoitusjakauma käyvin arvoin, tilinpäätös – Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt
  • 4.3 Sijoitusjakauma käyvin arvoin, osavuosiraportti – Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt

Määräykset ja ohjeet 15/2012: Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat määräykset ja ohjeet: Eläkekassat ja eläkesäätiöt

Muutetut liitteet:

  • 1.3 Sijoitusjakauma käyvin arvoin, tilinpäätös
  • 2.3 Sijoitusjakauma käyvin arvoin, osavuosiraportti.