Tillsynsmeddelande 26.3.2013 – 21/2013

Ändring i föreskrifter och anvisningar 10/2012 om avtal om presenterande av kostnader och intäkter i avtal om långsiktigt sparande och i försäkringar

Den 19 september 2012 utfärdade Finansinspektionen föreskrifter och anvisningar 10/2012 om presenterande av kostnader och intäkter i avtal om långsiktigt sparande och i försäkringar. Föreskrifterna och anvisningarna träder i kraft stegvis från och med den 1 april 2013.

Finansinspektionen har ändrat övergångsbestämmelsen i kapitel 6 i föreskrifterna och anvisningarna gällande försäkringar, så att en ny punkt 5 har lagts till.

Genom ändringen behöver ett tillsynsobjekt mellan den 1 april och den 31 december 2013 till spararen inte lämna vissa av de uppgifter som fastställs i föreskrifterna och anvisningarna, om tillsynsobjektet av datatekniska skäl inte kan sammanställa uppgifterna under ovannämnda tidsperiod. Om tillsynsobjektet väljer att använda sig av möjligheten till undantag, ska det informera kunderna om att uppgifterna inte kunnat lämnas och orsakerna därtill.

Närmare upplysningar lämnas av

  • marknadsövervakare Antti Lampinen, avdelningen för marknadstillsyn, telefon 010 831 5315
  • marknadsövervakare Päivi Turunen, avdelningen för marknadsuppförande, telefon 010 831 5557.

Bilaga

Föreskrifter och anvisningar 10/2012 Presenterande av kostnader och intäkter i avtal om långsiktigt sparande och i försäkringar