Valvottavatiedote 26.3.2013 – 21/2013

Muutos pitkäaikaissäästämissopimusten ja vakuutusten kulujen ja tuottojen ilmoittamista koskeviin määräyksiin ja ohjeisiin 10/2012

Finanssivalvonta antoi 19.9.2012 pitkäaikaissäästämissopimusten ja vakuutusten kulujen ja tuottojen ilmoittamisesta määräykset ja ohjeet 10/2012. Ne tulevat voimaan vaiheittain 1.4.2013 alkaen.

Finanssivalvonta on muuttanut määräysten ja ohjeiden luvun 6 siirtymäsäännöstä vakuutusten osalta siten, että siihen on lisätty uusi kohta 5.

Muutos mahdollistaa sen, että valvottava voi 1.4.–31.12.2013 jättää antamatta säästäjälle tiettyjä määräysten ja ohjeiden mukaisia tietoja, jos valvottavan ei ole tietoteknisten syiden vuoksi mahdollista laatia niitä edellä mainitulla aikavälillä.  Mikäli valvottava käyttää tätä poikkeusmahdollisuutta, tulee sen kertoa asiakkaalle tietojen puuttumisesta ja puuttumisen syistä.

Lisätietoja antavat

  • Markkinavalvonta-osastolla markkinavalvoja Antti Lampinen, puhelin 010 831 5315, ja
  • Menettelytapavalvonta-osastolla markkinavalvoja Päivi Turunen, puhelin 010 831 5557.

Liitteet

Määräykset ja ohjeet 10/2012 Pitkäaikaissäästämissopimusten ja vakuutusten kulujen ja tuottojen ilmoittaminen