Kallelse: SHB Liv Försäkringsaktiebolag och Gjensidige Pensjonsforsikring AS har ansökt om Finansinspektionens samtycke till planen att överlåta försäkringsbestånd

På basis av 21 kap. 5 § i försäkringsbolagslagen (521/2008) meddelas härmed att SHB Liv Försäkringsaktiebolag och Gjensidige Pensjonsforsikring AS har ansökt om Finansinspektionens samtycke till planen att överlåta försäkringsbestånd. Enligt planen överlåter SHB Liv Försäkringsaktiebolag en del av försäkringsbeståndet rörande filialverksamheten i Norge till Gjensidige Pensjonsforsikring AS. Försäkringsbeståndet består av följande försäkringar:

  • Individuell pensjonsparing (IPS), frivillig individuell pensionsförsäkring
  • Individuell pensionsavtale (IPA), frivillig individuell pensionsförsäkring
  • Pensjonskapitalbevis (PKB), fribrev som grundar sig på av arbetsgivare betalda pensionsförsäkringar
  • Fondskonto, sparlivförsäkring

Samtliga ovannämnda försäkringar tillhör livförsäkringsklass 3.

På grund av detta uppmanas de försäkringsborgenärer för försäkringar som ingår i det försäkringsbestånd som överlåtas vilka önskar framställa anmärkningar mot ansökningen att framställa dem till Finansinspektionen senast den 10 juni 2022.

Ansökningshandlingarna finns under tjänstetid till påseende hos Finansinspektionen, vid adress Snellmansgatan 6, 1 våningen, Helsingfors. På grund av koronapandemin krävs tidsbokning för genomgång av dokument som tillhandahålls.

Upplysningar: jurist Katri Jokinen tel (09) 183 5393

Helsingfors den 28 april 2022

FINANSINSPEKTIONEN