Kuulutus: SHB Liv Henkivakuutusosakeyhtiö ja Gjensidige Pensjonsforsikring AS ovat hakeneet Finanssivalvonnan suostumusta vakuutuskannan luovuttamista koskevaan suunnitelmaan

Vakuutusyhtiölain (521/2008) 21 luvun 5 §:n perusteella ilmoitetaan, että SHB Liv Henkivakuutusosakeyhtiö ja Gjensidige Pensjonsforsikring AS ovat hakeneet Finanssivalvonnan suostumusta vakuutuskannan luovuttamista koskevaan suunnitelmaan. Suunnitelman mukaan SHB Liv Henkivakuutusosakeyhtiö luovuttaa Gjensidige Pensjonsforsikring AS:lle osan Norjan liiketoimintaan liittyvästä vakuutuskannastaan, joka koostuu seuraavista vakuutuksista:

  • Individuell pensjonsparing (IPS), vapaaehtoinen yksilöllinen eläkevakuutus
  • Individuell pensionsavtale (IPA), vapaaehtoinen yksilöllinen eläkevakuutus
  • Pensjonskapitalbevis (PKB), työnantajan ottamaan eläkevakuutukseen perustuva vapaakirja
  • Fondskonto, säästöhenkivakuutus

Kaikki edellä luetellut vakuutukset kuuluvat henkivakuutusluokkaan 3.

Tämän johdosta kehotetaan niitä luovutettavaan vakuutuskantaan kuuluvien vakuutusten vakuutusvelkojia, jotka tahtovat tehdä muistutuksia hakemusta vastaan, esittämään ne Finanssivalvonnalle viimeistään 10. kesäkuuta 2022.

Hakemusta koskevat asiakirjat ovat virka-aikana nähtävissä Finanssivalvonnassa, osoitteessa Snellmaninkatu 6, 1 krs., Helsinki. Koronapandemian vuoksi asiakirjoihin voi tulla tutustumaan varaamalla ajan etukäteen.

Yhteyshenkilö: Lakimies Katri Jokinen, p. (09) 183 5393

Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 2022

FINANSSIVALVONTA