Offentlig delgivning 6.6.2023: Fastställandet av sjukkassornas stadgeändringar

Som offentlig delgivning med stöd av 62 § i förvaltningslagen (434/2003) meddelas att Finansinspektionen har fastställt stadgeändringar av följande sjukkassor:

 • Sairauskassa Kaleva stadgeändringar fr.o.m. den 1 april 2023 (ärendenummer FIVA/2023/339)
 • Sairauskassa Laiva stadgeändringar fr.o.m. den13 april 2023 (ärendenummer FIVA/2023/305)
 • Fiskars Sairauskassa stadgeändringar fr.o.m. den 11 april 2023 (ärendenummer FIVA/2023/456)
 • Hietalahden telakan Sairauskassa stadgeändringar fr.o.m. den 13 april 2023 (ärendenummer FIVA/2023/415)
 • Nurmisen sairauskassa stadgeändringar fr.o.m. den 2 maj 2023 (ärendenummer FIVA/2023/648)
 • Paperialan Imatran sairauskassa stadgeändringar fr.o.m. den 1 juli 2023 (ärendenummer FIVA/2022/660)
 • Sairauskassa Oras stadgeändringar fr.o.m. den 1 maj 2023 (ärendenummer FIVA/2023/663)
 • Kemiran sairauskassa stadgeändringar fr.o.m. den 1 juni 2023 (ärendenummer FIVA/2023/687)
 • Karihaaran sairauskassa stadgeändringar fr.o.m. den 1 juni 2023 (ärendenummer FIVA/2023/709)
 • Sjukkassa/Sairauskassa KWH Plast stadgeändringar fr.o.m. den 1 juli 2023 (ärendenummer FIVA/2023/739)
 • Sairauskassa Sellu stadgeändringar fr.o.m. den 1 juli 2023 (ärendenummer FIVA/2023/768)
 • Vakuutuskassa Enerkemi stadgeändringar fr.o.m. den 1 juli 2023 (ärendenummer FIVA/2023/785)
 • Cimcorp Oy:n sairauskassa stadgeändringar fr.o.m. den 4 maj 2023 (ärendenummer FIVA/2023/794)
 • Sampo-Rosenlewin Sairauskassa stadgeändringar fr.o.m. den 5 maj 2023 (ärendenummer FIVA/2023/795)
 • Kaapelin sairauskassa stadgeändringar fr.o.m. den 1 juni 2023 (ärendenummer FIVA/2023/827)
 • Ahtausalan sairauskassa stadgeändringar fr.o.m. den 1 juni 2023 (ärendenummer FIVA/2023/811)
 • Sairauskassa Kelloportti stadgeändringar fr.o.m. den 1 juli 2023 (ärendenummer FIVA/2023/836)
 • Sairauskassa Parkki stadgeändringar fr.o.m. den 9 maj 2023 (ärendenummer 2023/850)
 • Sunilan sairauskassa stadgeändringar fr.o.m. den x april 2023 (ärendenummer FIVA/2023/829)
 • Tradekan sairauskassa stadgeändringar fr.o.m. den 1 juni 2023 (ärendenummer FIVA/2023/863)
 • Nuottasaaren sairauskassa stadgeändringar fr.o.m. den 1 augusti 2023 (ärendenummer FIVA/2023/846)
 • Äänekosken Tehtaitten sairauskassa stadgeändringar fr.o.m. den 1 juli 2023 (ärendenummer FIVA/2023/945)
 • Takon sairauskassa stadgeändringar fr.o.m. den 1 juni 2023 (ärendenummer FIVA/2023/943)
 • JWS:n sairauskassa stadgeändringar fr.o.m. den 25 maj 2023 (ärendenummer FIVA/2023/747)
 • Sairauskassa Simpele stadgeändringar fr.o.m. den 1 augusti 2023 (ärendenummer FIVA/2023/864)
 • WaasaWärtsilan sairauskassa stadgeändringar fr.o.m. den 1 juni 2023 (ärendenummer FIVA/2023/886)
 • Sairauskassa Ilma stadgeändringar fr.o.m. den 1 juni 2023 (ärendenummer FIVA/2023/868)

Beslutet hålls tillgänglig hos Finansinspektionen, adress Snellmansgatan 6, 00170 Helsingfors. Beslutet finns tillgängligt i 37 dagar efter att meddelandet publicerades.

Besvär ska anföras vid Helsingfors förvaltningsdomstol inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter det att meddelandet publicerades.

Finansinspektionen, den 6 juni 2023