Yleistiedoksianto 6.6.2023: Sairauskassojen sääntömuutosten vahvistaminen

Yleistiedoksiantona hallintolain (434/2003) 62 § nojalla ilmoitetaan, että Finanssivalvonta on vahvistanut seuraavat sairauskassojen sääntömuutokset:

 • Sairauskassa Kalevan sääntömuutokset 1.4.2023 lukien (asianumero FIVA/2023/339)
 • Sairauskassa Laivan sääntömuutokset 13.4.2023 lukien (asianumero FIVA/2023/305)
 • Fiskars Sairauskassan sääntömuutokset 11.4.2023 lukien (asianumero FIVA/2023/456)
 • Hietalahden telakan Sairauskassan sääntömuutokset 13.4.2023 lukien (asianumero FIVA/2023/415)
 • Nurmisen sairauskassan sääntömuutokset 2.5.2023 lukien (asianumero FIVA/2023/648)
 • Paperialan Imatran sairauskassan sääntömuutokset 1.7.2023 lukien (asianumero FIVA/2023/660)
 • Sairauskassa Oraksen sääntömuutokset 1.5.2023 lukien (asianumero FIVA/2023/663)
 • Kemiran sairauskassan sääntömuutokset 1.6.2023 lukien (asianumero FIVA/2023/687)
 • Karihaaran sairauskassan sääntömuutokset 1.6.2023 lukien (asianumero FIVA/2023/709)
 • Sjukkassa / Sairauskassa KWH Plastin sääntömuutokset 1.7.2023 lukien (asianumero FIVA/2023/739)
 • Sairauskassa Sellun sääntömuutokset 1.7.2023 lukien (asianumero FIVA/2023/768)
 • Vakuutuskassa Enerkemin sääntömuutokset 1.7.2023 lukien (asianumero FIVA/2023/785)
 • Cimcorp Oy:n sairauskassan sääntömuutokset 4.5.2023 lukien (asianumero FIVA/2023/794)
 • Sampo-Rosenlewin Sairauskassan sääntömuutokset 5.5.2023 lukien (asianumero FIVA/2023/795)
 • Kaapelin sairauskassan sääntömuutokset 1.6.2023 lukien (asianumero FIVA/2023/827)
 • Ahtausalan sairauskassan sääntömuutokset 1.6.2023 lukien (asianumero FIVA/2023/811)
 • Sairauskassa Kelloportin sääntömuutokset 1.7.2023 lukien (asianumero FIVA/2023/836)
 • Sairauskassa Parkin sääntömuutokset 9.5.2023 lukien (asianumero FIVA/2023/850)
 • Sunilan Sairauskassan sääntömuutokset 1.7.2023 lukien (asianumero FIVA/2023/829)
 • Nuottasaaren sairauskassan sääntömuutokset 1.8.2023 lukien (asianumero FIVA/2023/846)
 • Tradekan sairauskassan sääntömuutokset 1.6.2023 lukien (asianumero FIVA/2023/863)
 • Äänekosken Tehtaitten sairauskassan sääntömuutokset 1.7.2023 lukien (asianumero FIVA/2023/945)
 • Takon Sairauskassan sääntömuutokset 1.6.2023 lukien (asianumero FIVA/2023/943)
 • JWS:n Sairauskassan sääntömuutokset 25.5.2023 lukien (asianumero FIVA/2023/747)
 • Sairauskassa Simpeleen sääntömuutokset 1.8.2023 lukien (asianumero FIVA/2023/864)
 • WaasaWärtsilän sairauskassan sääntömuutokset 1.6.2023 lukien (asianumero FIVA/2023/886)
 • Sairauskassa Ilman sääntömuutokset 1.6.2023 lukien (asianumero FIVA/2023/868)

Päätös on nähtävillä Finanssivalvonnassa, osoite Snellmaninkatu 6, 00170 Helsinki. Päätös pidetään nähtävillä 37 päivää tämän ilmoituksen julkaisemisesta.

Valitusaika Helsingin hallinto-oikeuteen on 30 päivää tiedoksisaannista.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta.

Finanssivalvonta, 6.6.2023