Offentlig delgivning 21.8.2023: Fastställandet av sjukkassornas stadgeändringar

Som offentlig delgivning med stöd av 62 § i förvaltningslagen (434/2003) meddelas att Finansinspektionen har fastställt stadgeändringar av följande sjukkassor:

  • Kuusankosken Tehtaiden Sairauskassa stadgeändringar fr.o.m. den 1 oktober 2023 (ärendenummer FIVA/2023/876)
  • Vakuutuskassa Aalto stadgeändringar fr.o.m. den 1 augusti 2023 (ärendenummer FIVA/2023/981)
  • Kolhon Sairauskassa Teho stadgeändringar fr.o.m. den 5 juni 2023 (ärendenummer FIVA/2023/997)
  • Porin KTV:n sairauskassa stadgeändringar fr.o.m. den 1 juni 2023 (ärendenummer FIVA/2023/1024)
  • Oy Forcit Ab:n sairauskassa stadgeändringar fr.o.m. den 7 juni 2023 (ärendenummer FIVA/2023/373)
  • Sairauskassa Silta stadgeändringar fr.o.m. den 1 augusti 2023 (ärendenummer FIVA/2023/888)
  • Teljän sairauskassa stadgeändringar fr.o.m. den 8 juni 2023 (ärendenummer FIVA/2023/979)
  • Repolan toimihenkilöiden Sairauskassa stadgeändringar fr.o.m. den 15 juni 2023 (ärendenummer FIVA/2023/1122)

Beslutet hålls tillgänglig hos Finansinspektionen, adress Snellmansgatan 6, 00170 Helsingfors. Beslutet finns tillgängligt i 37 dagar efter att meddelandet publicerades.

Besvär ska anföras vid Helsingfors förvaltningsdomstol inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter det att meddelandet publicerades.