Yleistiedoksianto 21.8.2023: Sairauskassojen sääntömuutosten vahvistaminen

Yleistiedoksiantona hallintolain (434/2003) 62 § nojalla ilmoitetaan, että Finanssivalvonta on vahvistanut seuraavat sairauskassojen sääntömuutokset:

  • Kuusankosken Tehtaiden Sairauskassan sääntömuutokset 1.10.2023 lukien (asianumero FIVA/2023/876)
  • Vakuutuskassa Aallon sääntömuutokset 1.7.2023 lukien (asianumero FIVA/2023/981)
  • Kolhon Sairauskassa Tehon sääntömuutokset 5.6.2023 lukien (asianumero FIVA/2023/997)
  • Porin KTV:n Sairauskassan sääntömuutokset 1.6.2023 lukien (asianumero FIVA/2023/1024)
  • Oy Forcit Ab:n sairauskassan sääntömuutokset 7.6./2023 lukien (asianumero FIVA/2023/373)
  • Sairauskassa Sillan sääntömuutokset 1.8.2023 lukien (asianumero FIVA/2023/888)
  • Teljän sairauskassan sääntömuutokset 8.6.2023 lukien (asianumero FIVA/2023/979)
  • Repolan toimihenkilöiden Sairauskassan sääntömuutokset 15.6.2023 lukien (asianumero FIVA/2023/1122)

Päätös on nähtävillä Finanssivalvonnassa, osoite Snellmaninkatu 6, 00170 Helsinki. Päätös pidetään nähtävillä 37 päivää tämän ilmoituksen julkaisemisesta.

Valitusaika Helsingin hallinto-oikeuteen on 30 päivää tiedoksisaannista.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta.