Elbranschernas arbetslöshetskassa fusioneras med Työttömyyskassa Aaria fr.o.m. 1.1.2023

Elbranschernas arbetslöshetskassa och Työttömyyskassa Aaria har i sina representantskapsmöten 13.5.2022 och 25.5.2022 godkänt avtal om Elbranschernas arbetslöshetskassas fusion till Työttömyyskassa Aaria fr.o.m. 1.1.2023.  

De ovan nämnda arbetslöshetskassorna har enligt 55 § lagen om arbetslöshetskassor (603/84) inlämnat ansökan om Finansinspektionens samtycke till deras fusionsplan.

Finansinspektionen uppmanar den, som önskar framställa anmärkningar mot ansökan, att inlämna anmärkningarna skriftligt till Finansinspektionen senast 13.9.2022. Ansökningshandlingarna finns under tjänstetid till påseende hos Finansinspektionen, Snellmansgatan 6, 1 våningen, Helsingfors.

Helsingfors den 11 augusti 2022

Satu Luojola

jurist