Sähköalojen työttömyyskassa sulautuu Työttömyyskassa Aariaan 1.1.2023 lukien

Sähköalojen työttömyyskassa ja Työttömyyskassa Aaria ovat edustajiston kokouksissaan 13.5.2022 ja 25.5.2022 hyväksyneet sopimuksen Sähköalojen työttömyyskassan sulautumisesta Työttömyyskassa Aariaan 1.1.2023 lukien.

Edellä mainitut työttömyyskassat ovat työttömyyskassalain (603/84) 55 §:n edellyttämällä tavalla hakeneet Finanssivalvonnan suostumusta sulautumissopimukselle.

Finanssivalvonta kehottaa niitä, jotka tahtovat tehdä muistutuksia hakemusta vastaan, esittämään ne kirjallisesti Finanssivalvonnalle viimeistään 13.9.2022. Hakemusasiakirjat ovat virka-aikana nähtävissä Finanssivalvonnassa, osoite: Snellmaninkatu 6, 1 krs., Helsinki.

Helsingissä 11. päivänä elokuuta 2022

Satu Luojola

lakimies