Offentlig delgivning 5.3.2018 – 1/2018

Finansinspektionen har beviljat Finda Oy och Finda Telecoms Oy undantag från budplikten på grund av förvärv av aktier i DNA Oyj enligt 11 kap. 19 § i nämnda lag

Finansinspektionens beslut dnr Fiva 15/02.05.05/2017

Med stöd av 11 kap. 26 § i värdepappersmarknadslagen (746/2012) har Finansinspektionen den 12 december 2017 beviljat Finda Oy och Finda Telecoms Oy undantag från budplikten på grund av förvärv av aktier i DNA Oyj enligt 11 kap. 19 § i nämnda lag.

Beslutet finns framlagt

Beslutet finns tillgängligt på Finansinspektionens webbplats Finansinspektionen.fi och fram till den 26 mars 2018 på Finansinspektionen, Snellmansgatan 6, Helsingfors.

Ett meddelande om att beslutet finns framlagt publiceras den 5 mars 2018 i Officiella tidningen, Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet.

Beslutet får överklagas hos Helsingfors förvaltningsdomstol inom 30 dagar efter delfåendet. Närmare anvisningar om sökande av ändring i beslutet finns i besvärsanvisningen i bilagan till beslutet. Enligt 62 § i förvaltningslagen (434/2003) anses alla berörda ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter det att meddelandet publicerats i Officiella tidningen.

Närmare upplysningar lämnas av

marknadsövervakare Marianne Demecs, telefon 09 183 5366.

Helsingfors 5 mars 2018

Finansinspektionen

Beslut (pdf, på finska)