Tiedoksianto 5.3.2018 – 1/2018

Poikkeuslupa Finda Oy:lle ja Finda Telecoms Oy:lle arvopaperimarkkinalain 11 luvun 19 §:n mukaisesta tarjousvelvollisuudesta DNA Oyj:n osalta

​Finanssivalvonnan päätös FIVA 15/02.05.05/2017

Finanssivalvonta on 12.12.2017 arvopaperimarkkinalain (746/2012) 11 luvun 26 §:n nojalla myöntänyt Finda Oy:lle ja Finda Telecoms Oy:lle poikkeusluvan arvopaperimarkkinalain 11 luvun 19 §:n mukaisesta tarjousvelvollisuudesta DNA Oyj:n osalta.

Päätöksen pitäminen nähtävillä

Päätös on saatavilla osoitteessa Finanssivalvonta.fi sekä 26.3.2018 saakka Finanssivalvonnassa, Snellmaninkatu 6, Helsinki.

Ilmoitus päätöksen pitämisestä nähtävillä julkaistaan 5.3.2018 Virallisessa lehdessä, Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa.

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta on päätökseen liittyvässä valitusosoituksessa. Hallintolain (434/2003) 62 §:n nojalla päätös katsotaan tiedoksiannetuksi jokaiselle asianosaiselle seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta Virallisessa lehdessä.

Lisätietoja antaa 

  • Markkinavalvoja Marianne Demecs, puh. 09 183 5366.

Helsingissä 5.3.2018

Finanssivalvonta

Päätös (pdf)