Offentlig delgivning 17.2.2016 – 2/2016

Greklands tillsynsmyndighet informerar om rekonstruktionsåtgärder i två försäkrings-bolag

Greklands tillsynsmyndighet the Credit and Insurance Committee of the Bank of Greece informerade den 14 december 2015 om sitt beslut nr 171/1/14.12.2015 att vidta rekonstruktionsåtgärder mot försäkringsbolaget International Life, Life Insurance Company SA. Bolaget har förbjudits att teckna nya försäkringar och en särskild rekonstruktör har utsetts för att verka tillsammans med styrelseledamöterna.

Ovan nämnda tillsynsmyndighet har likaså den 14 december 2015 meddelat sitt beslut 171/2/14.12.2015, genom vilket det har utsett en särskild rekonstruktör att verka tillsammans med styrelseledamöterna i det ovan nämnda försäkringsbolagets dotterbolag International Life, General Insurance Company SA..

The Credit and Insurance Committee of the Bank of Greece har meddelat om åtgärder enligt direktivet om rekonstruktion och likvidation av försäkringsbolag.

Finansinspektionen har lämnat detta meddelande med stöd av följande lagrum: 15 a § i lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995), sådan den lyder i lagen 525/2008 och 15 b § sådan den lyder i lagen 331/2004.​