Tiedoksianto 17.2.2016 – 2/2016

Kreikan valvontaviranomainen ilmoittaa kahden vakuutusyhtiön tervehdyttämistoimenpiteistä

​Kreikan valvontaviranomainen The Credit and Insurance Committee of the Bank of Greece on 14 joulukuuta 2015 ilmoittanut antaneensa päätöksen no. 171/1/14.12.2015, jonka mukaan International Life, Life Insurance Company SA-nimiseen vakuutusyhtiöön nähden on ryhdytty tervehdyttämistoimenpiteisiin. Yhtiötä on kielletty merkitsemästä uusia vakuutuksia ja sille on nimetty erityinen  hallinnonhoitaja toimimaan yhdessä hallituksen jäsenten kanssa.

Yllä mainittu valvontaviranomainen on niin ikään antanut 14.joulukuuta 2015 päätöksen 171/2/14.12.2015, jolla se on nimennyt erityisen hallinnonhoitajan toimimaan yhdessä edellä mainitun vakuutusyhtiön tytäryhtiön International Life, General Insurance Company SA:n hallituksen jäsenten kanssa.

The Credit and Insurance Committee of the Bank of Greece on tehnyt ilmoituksen Vakuutusyritysten tervehdyttämisestä ja likvidaatiosta annetun direktiivin mukaisesti.

Finanssivalvonta on tehnyt tämän ilmoituksen seuraavien lainkohtien mukaisesti: ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annettu laki (398/1995) 15 a §, sellaisena kuin se on laissa 525/2008 ja 15 b §, sellaisena kuin se on laissa 331/2004.