Offentlig delgivning 21.9.2016 – 14/2016

Gibraltars tillsynsmyndighet informerar om likvidation av ett försäkringsbolag och om utnämning av tillfällig förvaltare

Gibraltars tillsynsmyndighet The Financial Services Commission (The Commission) har den 29 juli 2016 meddelat om inledande av likvidationsförfarande i försäkringsbolaget Enterprise Insurance Company plc (EIC).

På tillsynsmyndighetens ansökan har domstolen The Supreme Court of Gibraltar utsett Frederick David John White till tillfällig förvaltare för EIC.

Gibraltars tillsynsmyndighet har meddelat om åtgärderna enligt Solvens II-direktivet.

Detta delgivande från Finansinspektionen har lämnats enligt 15 a § i lagen om utländska försäkringsbolag (398/2005) sådan den lyder i lagen 525/2008, och enligt 15 b § sådan den lyder i lagen 331/2004.