Tiedoksianto 21.9.2016 – 14/2016

Gibraltarin valvontaviranomainen ilmoittaa vakuutusyhtiön likvidaatiomenettelyn aloittamisesta ja väliaikaisen selvittäjän nimeämisestä

Gibraltarin valvontaviranomainen The Financial Services Commission (The Commission) on 29. heinäkuuta 2016 ilmoittanut, että vakuutusyhtiö Enterprise Insurance Company plc (EIC) on asetettu likvidaatiomenettelyyn. Tuomioistuin the Supreme Court of Gibraltar on nimennyt The Commissionin hakemuksesta Frederick David John Whiten EICn väliaikaiseksi selvittäjäksi.      

The Commission on tehnyt ilmoituksen Solvenssi II direktiivin mukaisesti.

Finanssivalvonta on tehnyt tämän ilmoituksen seuraavan lainkohdan mukaisesti: ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annettu laki (398/1995) 15 a §:n sellaisena kuin se on laissa 525/2008, ja 15 b §:n, sellaisena kuin se on laissa 331/2004, mukaisesti.