Offentlig delgivning 7.7.2014 – 5/2014

Tillsynsmyndigheten i Grekland har meddelat att ett försäkringsbolag har försatts i likvidation, att dess verksamhetstillstånd har återkallats och en likvidator utnämnts

Den grekiska tillsynsmyndigheten, Bank of Greece, har den 24 februari 2014 meddelat att man beslutat inleda ett likvidationsförfarande avseende försäkringsbolaget La Vie Societe Anonyme Grecque d'Assurances Sante. Bolagets verksamhetstillstånd har återkallats och Eleni Atherinou har utnämnts till likvidator. Försäkringsbolaget får fortsätta sin affärsverksamhet i skadeförsäkringsklasserna 1 och 2.

Denna delgivning från Finansinspektionen i Finland baserar sig på följande lagrum: 15 a § i lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995), sådan den lyder i lag 525/2008, och 15 b §, sådan den lyder i lag 331/2004.