Tiedoksianto 7.7.2014 – 5/2014

Kreikan valvontaviranomainen ilmoittaa vakuutusyhtiön asettamisesta likvidaatiomenettelyyn, toimiluvan peruuttamisesta sekä selvitysmiehen asettamisesta

Kreikan valvontaviranomainen, Bank of Greece, on 24.2.2014 ilmoittanut, että likvidaatiomenettely on päätetty aloittaa vakuutusyhtiö La Vie Societe Anonyme Grecque d´Assurances Santen osalta. La Vie Societe Anonyme Grecque d´Assurances Santen toimilupa tullaan peruuttamaan ja selvitysmiehenä toimii Eleni Atherinou. Vakuutusyhtiö saa jatkaa liiketoimintaa vahinkovakuutusluokissa 1 ja 2.

Finanssivalvonta on tehnyt tämän ilmoituksen seuraavien lainkohtien mukaisesti: ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annettu laki (398/1995) 15 a §:n, sellaisena kuin se on laissa 525/2008, ja 15 b §:n, sellaisena kuin se on laissa 331/2004.