Rapporteringsmeddelande 6.10.2023 – 41/2023

Datainsamlingar har lagts till i Rapportörsportal för Finansinspektionens nya rapporteringssystem | ESMA

I Rapportörsportal har lagts till rapporteringsskyldigheterna för följande datainsamlingar:

  • Rapportering enligt direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFMD)

Ovan nämnda rapporter ska lämnas in via Finansinspektionens rapportörsportal fr.o.m. rapporteringstidpunkten 30.9.2023.

I webbtjänsten finns dokumentet Kända problem i rapportörsportalen. Vi ber användarna vara i kontakt om eventuella nya brister i systemet.

Rapporteringssystemets bruksanvisningar har publicerats på Finansinspektionens webbplats: Finansinspektionens anvisningar för rapportering av ekonomisk ställning och risker i företag under tillsyn

Det går att logga in i Rapportörsportal via följande webbadress: https://rapportering.finanssivalvonta.fi


Närmare information

  • Närmare information om det nya rapporteringssystemet finns på Finansinspektionens webbplats.
  • Finansinspektionens anvisning om användarrättigheterna till rapporteringssystemet.


Närmare upplysningar lämnas av

  • Kontakter i första hand via Finansinspektionens rapportörsportal
  • Frågor om det nya rapporteringssystemet: NewReportingSystem(at)finanssivalvonta.fi