Rapporteringsmeddelande 5.6.2023 – 20/2023

Utkastet till taxonomi och DPM version FICOD 2.8.1 för rapportering av riskkoncentrationer och interna transaktioner i finans- och försäkringskonglomerat har publicerats | EIOPA EBA

Eiopa har publicerat ett utkast till XBRL-taxonomi och Data Point Model (DPM) version (Public Working Draft) 2.8.1 för FICOD-rapporteringen. Filerna i anslutning till taxonomin finns tillgängliga i Eiopas webbtjänst.

FICOD 2.8.1 är en separat publikation från Eiopas andra taxonomiversioner (S2, PF och PEPP).

Den slutliga versionen FICOD 2.8.1 publiceras i Eiopas webbtjänst den 31 juli 2023.

FICOD kommer att läggas till i Finansinspektionens nya rapporteringsportal vid en tidpunkt som meddelas senare.

FICOD-rapporteringen gäller rapportering av riskkoncentrationer och interna transaktioner i finans- och försäkringskonglomerat.

FICOD är avsedd för rapportering till den tillsynsmyndighet som koordinerar konglomeratens nationella tillsynsmyndigheter, uppgifterna skickas inte till Eiopa. Den nya taxonomin ska användas för rapportering från och med den 31 december 2023. Uppgifterna rapporteras varje år eller enligt en tätare rapporteringsfrekvens som meddelas av den koordinerande tillsynsmyndigheten.

Se också:

Rapporteringsmeddelande 13.2.2023–7/2023

Rapporteringsmeddelande 25.1.2023–4/2023

Närmare upplysningar lämnas av

  • Tekniska frågor och tolkningsfrågor om EBAs ITS-rapportering: 
    EBAReportinghelpdesk(at)fiva.fi 
  • Tekniska frågor och tolkningsfrågor om Solvens II -rapporteringen 
    S2Helpdesk(at)fiva.fi