Rapporteringsmeddelande 29.3.2023 – 10/2023

Datainsamlingar har lagts till i validerings service för Finansinspektionens nya rapporteringssystem | VIRATI

Serviceavbrottet i Finansinspektionens validerings service har upphört.

Nationell datainsamlingar har lagts till Finansinspektionens nya rapporteringens validerings service. Validerings service är en test miljö av rapportörsportalen var rapportörer kan testa att skapa och lämna in rapporter. Rapporteringsskyldigheterna för nationell datainsamlingar läggs till den egentliga rapportörsportalen senare.

Validerings service innehåller rapporteringsskyldigheterna för de följande datainsamlingar:

 • Läge inom banksystemet (S)
 • Ränterisk (R)
 • Rapporten om belåningsgraden (LTC)


Vi ber användarna att underrätta Finansinspektionen om eventuella brister i rapporteringssystemet. Kända problem i rapportörsportalen.

Ovan nämnda datainsamlingar ska lämnas via Finansinspektionens rapportörsportal enligt uppgifterna fr.o.m. den 31 mars 2023.

Rapporteringssystemets bruksanvisningar har publicerats på Finansinspektionens webbplats:
Bruksanvisning för rapportering av finansiell ställning och risker i företag under Finansinspektionens tillsyn.

Det går att logga in i validerings service via följande webbadress:
https://valideringsservice-rapportering.finanssivalvonta.fi


Närmare information

 • Närmare information om revideringen av rapporteringssystemet finns på Finansinspektionens webbplats.
 • Finansinspektionens anvisning om användarrättigheterna till rapporteringssystemet.


Närmare upplysningar lämnas av

 • Frågor om nationell rapportering:
  VIRATIhelpdesk(at)finanssivalvonta.fi
 • Frågor om revideringen av rapporteringssystemet:
  NewReportingSystem(at)fiva.fi