Rapporteringsmeddelande 7.2.2023 – 06/2023

Rapporteringen om ränterisker i kreditinstitut (IRRBB) på remiss | EBA

Europeiska bankmyndigheten (EBA) inledde den 31 januari 2023 ett offentligt samråd för införandet av IRRBB-rapporteringen i anslutning till den tekniska genomförandestandarden (ITS) om tillsynsrapportering. Det offentliga samrådet fortsätter fram till den 2 maj 2023.

I samrådsdokumentet föreslås nya, förenhetligade rapporteringskrav för bedömningen och uppföljningen av ränterisken förknippad med institutens finansiella verksamhet (IRRBB) överallt inom EU.

IRBBB-rapporteringen ger tillsynsmyndigheterna nödvändig information för att följa upp IRRBB-riskerna i kreditinstituten. Proportionalitetsprincipen (proportionality) är den centrala utgångspunkten i den förslagna nya rapporteringen, så att rapporteringskraven bättre ska motsvara institutens storlek och risker. Samrådsdokumentet innehåller förenklade blankettmodeller för rapporteringen i små och icke-komplexa institut (SNCI) och i dem begärs särskild respons på proportionaliteten i medelstora institut.

ITS-ändringsutkasten är en strävan efter att erbjuda tillsynsmyndigheterna högklassig information, så att de kan följa upp institutens IRRBB-risk och verkställa EBAs riktlinjer som publicerades i oktober 2022. Det rapporteringspaket som nu är på remiss är särskilt viktigt i nuvarande miljö med en hög inflation och stigande räntor.

Kommentarer på remissen om IRBBB-rapporteringen kan lämnas via EBAs webbplats:

 

Närmare upplysningar lämnas av

  • EBAReportingHelpdesk(at)fiva.fi