Raportointitiedote 7.2.2023 – 06/2023

Luottolaitosten korkoriskiraportointi (IRRBB) konsultaatiolle | EBA

Euroopan pankkiviranomainen (EBA) on 31.1.2023 käynnistänyt julkisen kuulemisen valvontaraportointia koskevasta teknisestä täytäntöönpanostandardista (ITS) liittyen uuden IRRBB-raportoinnin käyttöön ottamiseksi. Julkinen kuuleminen jatkuu 2.5.2023 asti.

Kuulemisasiakirjassa ehdotetaan uusia, yhdenmukaistettuja raportointivaatimuksia laitosten rahoitustoiminnan korkoriskin (IRRBB) arviointiin ja seurantaan kaikkialla EU:ssa.

IRBBB-raportointi antaa valvojille tarvittavat tiedot IRRBB-riskien seuraamiseen luottolaitoksissa. Suhteellisuusperiaate (proportionality) on keskeinen lähtökohta ehdotetussa uudessa raportoinnissa, jotta raportointivaatimukset vastaisivat paremmin laitosten kokoa ja riskejä. Kuulemisasiakirja sisältää yksinkertaistettuja lomakemalleja pienten ja yksinkertaisten laitosten (SNCI) raportointiin ja siinä pyydetään erityistä palautetta suhteellisuudesta keskikokoisille laitoksille.

ITS-muutosluonnoksilla pyritään tarjoamaan laadukasta tietoa valvojille, jotta ne voivat seurata laitosten IRRBB-riskiä ja EBA:n lokakuussa 2022 julkaiseman politiikkapaketin täytäntöönpanoa. Konsultoitava raportointipaketti on erityisen tärkeä nykyisessä ympäristössä, jossa inflaatio on korkealla tasolla ja korot nousevat.

Kommentit IRBBB raportoinnin kuulemiseen voi jättää EBAn verkkosivujen kautta.

 

Lisätietoja antaa

  • EBAReportingHelpdesk(at)fiva.fi