Rapporteringsmeddelande 23.9.2022 – 23/2022

Datainsamlingar har lagts till i valideringstjänsten för Finansinspektionens nya rapporteringssystem | EBA

Finansinspektionens nya rapporteringssystems valideringstjänster har lagts till datainsamlingar. Valideringstjänsten är rapportörernas testmiljö. Rapportörerna kan skicka rapporter för granskning till valideringstjänsten innan den officiella rapporten skickas till Finansinspektionen eller upprätta en rapport genom att fylla i webblanketterna för enskilda rapporter.

Användarrättigheterna till det nya rapporteringssystemet fungerar i tjänsten Suomi.fi-fullmakter, och rapportörerna ska själva hantera rättigheterna. Rapportörerna ska ha användarrättigheter innan de första gången loggar in i valideringstjänsten. Finansinspektionen har publicerat anvisningar om rättigheterna till det nya rapporteringssystemet. Tjänsten Suomi.fi-fullmakter innehåller även egna anvisningar samt stöd för användning av tjänsten.

Valideringstjänsten innehåller rapporteringsskyldigheterna för de samfund som ska lämna in följande datainsamlingar:

 • AE (Rapportering av inteckning av tillgångar)
 • COREP ALMM (Likviditetsövervakningsmått)
 • COREP FRTB (En grundlig revidering av kapitaltäckningsreglerna för handelsportföljen)
 • COREP LCR DA (Likviditetstäckningskrav)
 • COREP LE (Stora exponeringar)
 • COREP LR (Kapitaltäckning)
 • COREP NSFR (Krav på kapitalanskaffning)
 • COREP OF (Kapitalbas)
 • COVID19 (Ytterligare rapportering med anledning av covid-19-situationen)
 • FINREP (Rapportering av finansiell information)
 • GSII (Tilläggsrapportering för specificering och fastställandet av G-SII buffertar)
 • IF CLASS2 (Värdepappersföretagens tillsynsrapportering)
 • SBPIMV (Supervisory Benchmarking Portfolios)

Vi ber användarna att underrätta Finansinspektionen om eventuella brister i rapporteringssystemet.

Ovan nämnda datainsamlingar ska lämnas via Finansinspektionens rapportörsportal enligt uppgifterna fr.o.m. den 30 september 2022.

Rapporteringssystemets bruksanvisningar har publicerats på Finansinspektionens webbplats
Bruksanvisning för rapportering av finansiell ställning och risker i företag under Finansinspektionens tillsyn.

Det går att logga in i valideringstjänsten via följande webbadress
https://valideringsservice-rapportering.finanssivalvonta.fi.

Närmare information

 • Närmare information om revideringen av rapporteringssystemet finns på Finansinspektionens webbplats.
 • Finansinspektionens anvisning om användarrättigheterna till rapporteringssystemet.

Närmare upplysningar lämnas av

 • Frågor om förnyande av rapporteringssystemet:
  NewReportingSystem(at)fiva.fi