Rapporteringsmeddelande 30.6.2022 – 12/2022

Finansinspektionen har publicerat en beskrivning av den elektroniska dataöverföringen i det nya rapporteringssystemet för nationell rapportering (Virati och Vakra) | Virati

Finansinspektionen håller på att revidera rapporteringssystemet som avser den elektroniska regelbundna rapporteringen i standardformat om finansiell ställning och risker, vilken företag under tillsyn ska lämna in till Finansinspektionen. Med anledning av det har det publicerats en ny beskrivning av den elektroniska dataöverföringen för nationell rapportering (i csv-format). Beskrivningen ska iakttas då rapporter inlämnas till det nya rapporteringssystemet.

Länk till beskrivning av den elektroniska dataöverföringen för nationell rapportering

Närmare information

Närmare information om revideringen av rapporteringssystemet finns på Finansinspektionens webbplats.

Närmare upplysningar lämnas av

Frågor om revideringen av rapporteringssystemet: NewReportingSystem(at)fiva.fi