Rapporteringsmeddelande 31.1.2022 – 01/2022

Beskrivningen av den elektroniska dataöverföringen av rapporter i XBRL-format (EBA och EIOPA) i Finansinspektionens nya rapporteringssystem har publicerats | EBA EIOPA

Finansinspektionen håller på att revidera rapporteringssystemet som gäller den maskinläsbara regelbundna rapporteringen i standardformat som företag under tillsyn ska lämna in till Finansinspektionen om finansiell ställning och risker. På grund av det har det publicerats en ny beskrivning av den maskinläsbara dataöverföringen av rapporter i XBRL-format (EBA och EIOPA). Beskrivningen ska iakttas då rapporter levereras till det nya rapporteringssystemet.

Den nya beskrivningen är betydligt kortare än den tidigare beskrivningen. I den nya beskrivningen redogörs endast för avvikelserna i Finansinspektionens rapportering jämfört med Europeiska bankmyndighetens (EBA) och Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndighetens (EIOPA) riktlinjer.

Europeiska bankmyndighetens (EBA) riktlinjer om rapportering enligt den tekniska standarden (ITS)
https://www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/reporting-frameworks

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndighetens (EIOPA) riktlinjer om rapportering enligt den tekniska standarden (ITS)
https://www.eiopa.europa.eu/tools-and-data/supervisory-reporting-dpm-and-xbrl_en

Beskrivning av den maskinläsbara dataöverföringen av rapporter i XBRL-format (EBA och EIOPA)

Om rapportören vill leverera rapporterna ur det egna rapporteringssystemet direkt till Finansinspektionens nya rapporteringssystem, ombes rapportören kontakta nedan nämnda e-postadress.

Närmare upplysningar

Närmare information om revideringen av rapporteringssystemet finns på Finansinspektionens webbplats.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Frågor om revideringen av rapporteringssystemet: NewReportingSystem(at)fiva.fi