Raportointitiedote 31.1.2022 – 01/2022

Finanssivalvonnan uuden raportointijärjestelmän XBRL-muotoisten raporttien (EBA ja EIOPA) konekielisen tietojenvälityksen kuvaus on julkaistu | EBA EIOPA

Finanssivalvonnassa on käynnissä raportointijärjestelmän uudistus, joka koskee valvottavien konekielistä, määrämuotoista ja säännöllistä taloudellisen tilan ja riskien raportointia Finanssivalvonnalle. Tästä johtuen on julkaistu uusi XBRL-muotoisten raporttien (EBA ja EIOPA) konekielisen tietojenvälityksen kuvaus. Kuvausta pitää noudattaa, kun raportteja toimitetaan uuteen raportointijärjestelmään.

Julkaistava kuvaus on merkittävästi lyhyempi aiempaan kuvaukseen verrattuna. Uudessa kuvauksessa esitetään ainoastaan Finanssivalvonnan raportointiin liittyvät poikkeamat verrattuna Euroopan pankkivalvojan (EBA) ja Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) ohjeistukseen.

Euroopan pankkivalvojan EBA ITS-raportointiin liittyvä ohjeistus https://www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/reporting-frameworks

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen EIOPA ITS-raportointiin liittyvä ohjeistus https://www.eiopa.europa.eu/tools-and-data/supervisory-reporting-dpm-and-xbrl_en

XBRL-muotoisten raporttien (EBA ja EIOPA) konekielisen tietojenvälityksen kuvaus

Jos raportoija haluaa toimittaa raportit suoraan omasta raportointijärjestelmästään Finanssivalvonnan uuteen raportointijärjestelmään, raportoijaa pyydetään ottamaan yhteyttä alla olevaan sähköpostiosoitteeseen.

Lisätietoja

Raportointijärjestelmän uudistuksesta tarkemmin Finanssivalvonnan verkkosivuilla.

Lisätietoja antaa

  • Raportointijärjestelmän uudistukseen liittyvät kysymykset: NewReportingSystem(at)fiva.fi