Rapporteringsmeddelande 10.2.2021 – 2/2021

En ny version av Finansinspektionens Rapporteringsprogram kan laddas ner via Jakelu Distributionstjänst | EBA EIOPA ESMA

Version 20.0.11 av Finansinspektionens (FIVA) Rapporteringsprogram (XBRL / XML) kan laddas ner från Jakelu Distributionstjänsten. I den nya versionen av rapporteringsprogrammet har felsituationerna när AIFMD-rapporteringsdata sparas i leveransfilen åtgärdats.

Frånvaron av sparade data förhindrar att leveransfilen sparas
• A 12.09.b, kolumner 174–176
• A 12.23, kolumner 290–292

Data i tabellerna sparas ofullständigt i leveransfilen
• A 10.10, kolumner 069–074
• A 14.01, kolumner 298–300

Finansinspektionens automatiska responsmeddelande innehåller felmeddelanden på grund av saknade data.

För de rapportörer som rapporterar AIFMD-tabellerna A 10.10, A 12.09.b, A 12.23 och A 14.01 är det nödvändigt att ladda ned den nya versionen av rapporteringsprogrammet. Övriga rapportörer kan använda den tidigare versionen 20.0.8 av rapporteringsprogrammet för rapportering.

Dessutom har översättningarna av Solvens II och Pension Funds datainsamling lagts till i den nya versionen av rapporteringsprogrammet.


Närmare upplysningar:

• Frågor om EBAs ITS-rapportering:
EBAReportinghelpdesk(at)fiva.fi
• Frågor om AIFMD-rapporteringen:
AIFMDReportingHelpdesk(at)fiva.fi
• Frågor om Solvens II -rapporteringen:
S2Helpdesk(at)fiva.fi
• Frågor om Pension Funds -rapporteringen:
PFHelpdesk(at)fiva.fi