Rapporteringsmeddelande 28.9.2021 – 24/2021

EBA DPM 3.1 -versionen kan testas med demoversionen av Finansinspektionens Rapporteringsprogram och i testrapportermiljön | EBA

En demoversion av Finansinspektionens rapporteringsprogram och Excel-arbetsböcker inklusive Europeiska bankmyndighetens (EBA) uppdaterade version DPM 3.1 kan laddas ner via Jakelu Distributionstjänst. Version DPM 3.1 uppdateringar kan testas i testrapportermiljön. Version DPM 3.1 uppdateringar påverkar rapporteringen för kreditinstitut och värdepappersföretag.

Nedladdningsbara

  • kreditinstitut: SBPIMV, SBP CR, SBP RM
  • värdepappersföretag: IF CLASS2, IF CLASS3

Finansinspektionens rapporteringsprogram och arbertsböcker laddas ner från Jakelu Distributionstjänsten: Meddelanden och nyheter – Demoversion av Finansinspektionens Rapporteringsprogram / FIVA Tiedonkeruusovellus (XBRL/XML) och arbetsböcker. I arbetsböckerna är det möjligt att mata in värden, spara en leveransfil och CSV-fil samt att importera uppgifter till arbetsböckerna.

Rapporteringsprogrammet och arbetsböckerna är inte avsedda för rapportering. Utvecklingsarbetet hos Finansinspektionen fortsätter fram till att den slutliga versionerna av Rapporteringsprogrammet och de arbetsböcker som är avsedda för rapportering publiceras. Den beräknade publiceringsdatum är under vecka 41.

Det är inte tekniskt möjligt att genomföra alla kontroller i Rapporteringsprogrammet. Rapporterna kan skickas till testrapportermiljön för kontroll innan man skickar den officiella rapporten till Finansinspektionen. Användning av testrapportermiljön rekommenderas.

Finansinspektionen önskar att rapportörerna testar version DPM 3.1 uppdatering i så omfattande grad som möjligt.

Närmare upplysningar

För mer information vänligen kontakta

  • EBAReportinghelpdesk(at)fiva.fi