Rapporteringsmeddelande 22.6.2021 – 17/2021

Värdepappersföretagens nya arbetsböcker kan laddas ner i Jakelu Distributionstjänst | EBA Nationell rapportering (Virati)

Excel-arbetsböcker med nya uppgiftslämnarnivåer i anslutning till värdepappersföretagens rapporteringsprogram kan nu laddas ner i Jakelu Distributionstjänst.

De nya arbetsböckerna ska laddas ner för alla rapporter per 30.6.2021.

 • Rapporteringen av finansiell information (FINREP samt de bifogade tabellerna FA och FT)
  • ska följande gång rapporteras per 30.6.2021
 • Rapporteringen om ersättningar (REM HE)
  • ska följande gång rapporteras per 31.12.2021
 • Riskbedömningsenkäten (RA)
  • ska följande gång rapporteras per 31.12.2021

Närmare upplysningar: Rapporteringsmeddelande 26.5.2021 – 11/2021: Rapporteringen i värdepappersföretag ändras fr.o.m. den 30 juni 2021 | EBA National rapportering (Virati).

För mer information vänligen kontakta

 • Frågor om EBAs ITS-rapportering:
  EBAReportinghelpdesk(at)fiva.fi
 • Frågor om Virati-rapporteringen:
  VIRATIhelpdesk(at)fiva.fi