Rapporteringsmeddelande 28.5.2021 – 12/2021

Rapporteringen i fondbolag och förvaltare av alternativa investeringsfonder ändras fr.o.m. den 30 juni 2021 | EBA

Fondbolag
Fondbolag som inte tillhandahåller kapitalförvaltning / investeringstjänster
• Rapporteringsomfånget fortsätter som tidigare
• Informationen i blankett C 01.00 (Kapitalbas) skall rapporteras med hänsyn till bestämmelserna i artikel 26 i CRR-förordningen. Informationen i rad 0840 (kapitalbaskrav baserade på fasta kostnader) i blankett C 04.00 (Memorandumposter) skall rapporteras med hänsyn till bestämmelserna i artikel 13 i IFR-förordningen.

Fondbolag som tillhandahåller kapitalförvaltning / investeringstjänster
• Rapportering av AE-datainsamlingen upphör
• Omfattningen av COREP-datainsamlingen reduceras till endast blanketterna C 01.00 (Kapitalbas) och C 04.00 (Memorandum poster) raderna 0830 (startkapital) och 0840 (kapitalbaskrav baserade på fasta kostnader)
• Informationen i blankett C 01.00 skall rapporteras med hänsyn till bestämmelserna i artikel 26 i CRR-förordningen. Informationen i rad 0840 i formulär C 04.00 skall rapporteras med hänsyn till bestämmelserna i artikel 13 i IFR-förordningen.

Förvaltare av alternativa investeringsfonder
Förvaltare av alternativa investeringsfonder som inte tillhandahåller kapitalförvaltning / investeringstjänster
• Rapporteringsomfånget fortsätter som tidigare
• Informationen i blankett C 01.00 (Kapitalbas) skall rapporteras med hänsyn till bestämmelserna i artikel 26 i CRR-förordningen. Informationen i rad 0840 (kapitalbaskrav baserade på fasta kostnader) i blankett C 04.00 (Memorandumposter) skall rapporteras med hänsyn till bestämmelserna i artikel 13 i IFR-förordningen.

Förvaltare av alternativa investeringsfonder som tillhandahåller kapitalförvaltning / investeringstjänster
• Rapportering av AE-datainsamlingen upphör
• Omfattningen av COREP-datainsamlingen reduceras till endast blanketterna C 01.00 (Kapitalbas) och C 04.00 (Memorandumposter) raderna 0830 (startkapital) och 0840 (kapitalbaskrav baserade på fasta kostnader)
• Informationen i blankett C 01.00 måste rapporteras med hänsyn till bestämmelserna i artikel 26 i CRR-förordningen. Informationen i rad 0840 i blankett C 04.00 skall rapporteras med hänsyn till bestämmelserna i artikel 13 i IFR-förordningen.
-------
FINREP-, FA- och FT-datainsamlingen fortsätter för alla som tidigare.
Från rapporteringstidpunkten 30.6.2021 träder EBAs nya DPM 3.0 i kraft för datainsamling.
Alla rapportörer måste ladda ner en ny Finansinspektionens Rapporteringsprogram och nya Excel-arbetsböcker från Jakelu Distributionstjänst.

För mer information, kontakta

  • EBAReportingHelpdesk@fiva.fi