Rapporteringsmeddelande 1.10.2020 – 25/2020

Skyddad e-post

Företagen under tillsyn rekommenderas att skicka konfidentiell information till Finansinspektionen med skyddad e-post. Användningen av skyddad e-post gör det också möjligt att ta emot ett konfidentiellt svarsmeddelande. Finansinspektionens automatiska svarsmeddelanden om den maskinläsbara rapporteringen samt rapporteringens helpdesk-funktioner kommer att börja använda skyddad e-post fr.o.m. den 15. oktober 2020.

Använd skyddad e-post på adressen https://securemail.bof.fi/

Anvisningar för användning av skyddad e-post finns på Finans-inspektionens webbplats:

Anvisningarna för användning av skyddad e-post i rapporteringen

Ett enskilt skyddat e-postmeddelande förvaras i tjänsten i 60 dygn, varefter det raderas. Du kan ladda ner och lagra meddelandet med bilagor till önskat ställe för senare bruk.