Rapporteringsmeddelande 25.9.2020 – 24/2020

Rapportörerna får tillgång till en testrapporteringsmiljö

Finansinspektionen erbjuder en testmiljö för rapportörernas bruk. Rapportörerna kan skicka rapporter för granskning till testmiljön innan den officiella rapporten skickas till Finansinspektionen. Rapportörerna har möjlighet att i testmiljön få automatisk respons på formfel i rapporterna samt på rapportering som strider mot Ebas och Eiopas regler Filing Rules. I testmiljön är det också möjligt att få respons på felaktiga valideringar.

Testmiljön motsvarar i övrigt Finansinspektionens produktionsmiljö, men i den görs även systemtestning innan ändringarna överförs till den egentliga produktionsmiljön. På grund av det kan t.ex. rapportörens responsmeddelande i testmiljön se annorlunda ut än i produktionsmiljön. Rapporter som skickats till testmiljön används inte inom tillsynen, men de kan användas i Finansinspektionens interna systemtestning.


Testmiljöns e-postadress är TK_rahoitus(at)bof.fi.

Frågor och kommentarer kan sändas per e-post:

• Frågor om EBA ITS-rapportering:
EBAReportinghelpdesk(at)fiva.fi• Frågor om AIFMD-rapportering:


• AIFMDReportingHelpdesk(at)fiva.fi• Frågor om STT-rapportering:
STThelpdesk(at)fiva.fi


• Icke-maskinläsbar Solvens II-rapportering
S2raportointi(at)finanssivalvonta.fi


• Frågor om Solvens II-rapportering:
S2Helpdesk(at)fiva.fi


• Frågor om Virati-rapportering:
VIRATIhelpdesk(at)fiva.fi


• Frågor om Pension Fund-rapportering:
PFHelpdesk(at)fiva.fi