Rapporteringsmeddelande 24.8.2020 – 21/2020

EBA lanserade ett frågeformulär för Cost of Compliance riktat till alla europeiska banker | EBA

Europeiska bankmyndigheten (EBA) har publicerat den andra fasen i frågeformuläret Cost of Compliance för efterlevnad om rapportering av kostnadsminskningar. Den andra fasen av studien inkluderar en undersökning och instruktioner för att lämna in case-rapporter. En länk till frågeformuläret och vägledning finns på EBA:s webbplats.

Svar på det kvalitativa avsnittet i frågeformuläret förväntas senast den 1.10.2020, medan svaret på de kvantitativa frågorna förväntas senast den 31.10.2020. Frågor om frågeformuläret och case-rapporten kan skickas till cost.of.compliance(at)eba.europa.eu.