Raportointitiedote 24.8.2020 – 21/2020

Luottolaitoksilla mahdollisuus vastata EBAn Cost of Complience -kyselyyn | EBA

Euroopan pankkivalvontaviranomainen EBA on julkaissut raportoinnin kustannusten vähentämiseen liittyvän Cost of Compliance -kyselyn toisen vaiheen. Toinen vaihe sisältää kyselyn sekä ohjeen mahdollisten case-raporttien toimittamista varten. Linkki kyselyyn ja ohje löytyvät EBAn verkkosivuilta.

Vastauksia pyydetään kvalitatiivisten vastausten osalta 1.10.2020 mennessä ja kvantitatiivisten vastauksen osalta 31.10.2020 mennessä. Kyselyyn ja case-raporttiin liittyviä kysymyksiä voi välittää osoitteeseen cost.of.compliance(at)eba.europa.eu.