Rapporteringsmeddelande 30.6.2020 – 17/2020

I rapporteringen för liv- och skadeförsäkringsbolagen har Solvens II valideringar ändrats | EIOPA

Valideringar i Solvens II DPM 2.4.0 har uppdaterats den 22.6.2020. Genom ändringen reaktiveras de valideringarna som avaktiverades på grund av den rådande COVID-19 undantagssituationen (rapporteringsmeddelande 16.4.2020 – 11/2020):

BV333
BV337
BV340
BV341
BV353
BV356
BV357
BV361
BV362
BV687
BV706

Därtill BV914 har avaktiverats.

EIOPA har publicerat ändringarna i valideringar den 22.6.2020.