Rapporteringsmeddelande 16.4.2020 – 11/2020

I rapporteringen för liv- och skadeförsäkringsbolagen har Solvens II valideringar tillfälligt ändrats | EIOPA

Valideringar i Solvens II DPM 2.4.0 har uppdaterats den 9.4.2020. Ändringarna möjliggör mottagande av delrapporter i den rådande COVID-19 undantagssituationen.

De slutliga rapporterna bör också innehålla tidigare inlämnade blanketter.

Mer detaljerade rapporteringsinstruktioner finns i EIOPA-meddelandet.

De nya rapporteringsdatumen innehållande avvikelserna finns i Finansinspektionens (FIN-FSA) meddelande.