Rapporteringsmeddelande 26.3.2020 – 7/2020

Mer tid för skade- och livförsäkringsbolagens rapportering | EIOPA

Finansinspektionen och Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten EIOPA ger vid behov mera tid för en del av Solvens II ja Vakra-rapporteringen på grund av omständigheter förorsakade av coronavirus.

Inlämningstidpunkter:

  Rapport Ursprunglig inlämnings-tidpunkt Ny inlämnings-tidpunkt
A. Förändrade inlämningstidspunkterna    
  Kvartalsrapporterna    
1 S2 QES Kvartalsrapporterna, Solo 5.5.2020 12.5.2020
2 S2 QES Kvartalsrapporterna, som ett undantag från punkt 1, Solo Derivatives transactions (S.08.02) 5.5.2020 2.6.2020
3 S2 QRG Kvartalsrapporterna, Group 16.6.2020 23.6.2020
4 S2 QRG Kvartalsrapporterna, som ett undantag från punkt 3, Group Derivatives transactions (S.08.02) 16.6.2020 14.7.2020
5 S2 QFS och QFG Kvartalsrapportering i syfte att skapa finansiell stabilitet, Solo, Group 19.5.2020 26.5.2020
  Årsrapporterna    
6 S2 AES Årsrapporterna, Solo 7.4.2020 2.6.2020
7 S2 AES Årsrapporterna, Solo, som ett undantag från punkt 6
 • Content of the Submission (S.01.01)
 • Basic Information (S.01.02)
 • Balance-sheet (S.02.01)
 • Cash-Flow projections for life business (S.13.01)
 • LTG (S.22.01)
 • Own funds (S.23.01
 • SCR calculation (S.25.01 - S.25.03)
7.4.2020 21.4.2020
8 S2 ARG Årsrapporterna, Group 19.5.2020 14.7.2020
9

S2 ARG Årsrapporterna, Group, som ett undantag från punkt 8

 • Content of the Submission (S.01.01)
 • Basic Information (S.01.02)
 • Balance-sheet (S.02.01)
 • LTG (S.22.01)
 • Own funds (S.23.01)
 • SCR calculation (S.25.01 - S.25.03)
 • Undertakings in the scope of the group (S.32.01)
19.5.2020 2.6.2020
10

VJ Statistikundersökning av arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen (kategorier 420, 465, 466)

31.3. och 30.4.2020 30.6.2020
11

VM Försäkringsbolagets statistikuppgifter (kategorier 420, 465)

31.3. och 30.4.2020 30.6.2020
12

VN Statistikundersökning av trafikförsäkringen (kategorier 420, 465, 466)

31.3. och 30.4.2020 30.6.2020
B.

Ingen förändring

   
 

Kvartalsrapporterna

   
1

VC Referenstal

15.5.2020  
2

VG Försäkringsanstalternas placeringar

30.4.2020  
 

Årsrapporterna

   
3

VA Resultaträkning och balansräkning

31.3.2020  
4

VB Noter till bokslutet

31.3.2020  
5

VE Ansvarsskull

31.3.2020  
6

VK Utredning av livförsäkringsbolags försäkringsverksamhet

31.3.2020  

Andra uppgifter gällande rapporteringen:

Finansinspektionens tillsynsmeddelanden 24.3.2020 - 9/2020

EIOPA
(Recommendations on supervisory flexibility regarding the deadline of supervisory reporting and public disclosure - Coronavirus/COVID-19)

Enligt den uppdaterade rapporteringstidtabellen kan års- och kvartalsrapportering lämnas in enligt två inlämningstidpunkter. Se ytterligare information på den tekniska bilagan i EIOPAs rekommendation:

 • Taxonomin 2.4.0 kan användas
 • På blanketten S.01.01 informeras de blanketter som rapporteringen innehåller och de blanketter som inte rapporteras i den första leveransen (Skäl: Not reported for other reason)
 • Rapporten som inlämnas på den senare inlämningspunkten innehåller också de blanketter som redan var med i den första inlämningen
 • EIOPA kan vid behov förändra valideringsnivåer (Blocking, non-blocking etc) för att underlätta inlämningsprocessen
 • En tidigare inlämning och rapportering på en gång är rekommenderad om möjligt