Rapporteringsmeddelande 15.4.2020 – 10/2020

Kreditinstitutens rapporteringsscheman: förändringar i tilläggstiden | EBA Nationell rapportering (Virati)

Den Europeiska centralbanken (ECB) har beviljat kreditinstitut under sin direkta övervakning och en del av sin egen datainsamling en månad tilläggstid. Finansinspektionen (FIN-FSA) följer ECB:s linje och, till skillnad vad som har meddelats tidigare (1.4.2020), beviljar den en månad tilläggstid till den ursprungliga rapporteringstiden för rapporter vars leveransdatum är i april och maj månad enligt följande:

  Rapport Ursprungligt leveransdatum Tillägstid
FINREP F tabeller 12.5. + 1 månad (12.6.)
COREP COREP OF 12.5. + 1 månad (12.6.)
  COREP LR  12.5. + 1 månad (12.6.)
  COREP LE 12.5. + 1 månad (12.6.)
  COREP NSFR 12.5. + 1 månad (12.6.)
AE   12.5. + 1 månad (12.6.)
SBP SBP CR 14.4. + 1 månad (14.5.)
VIRATI S - Läge inom banksystemet 15.5. + 1 månad (15.6.)
  R - Ränterisk 30.4. + 1 månad (30.5.)
  V - Rapportering av de största motparterna 12.5. + 1 månad (12.6.)
  RVA - Kapitaltäckning 11.5. + 1 månad (11.6.)
  KP - Rapport över hypoteksbanksverksamhet 23.4. + 1 månad (23.5.)
  LTC - Rapporten om belåningsgraden 15.5. + 1 månad (15.6.)

Likviditetsrapporter och rapportering av internaliserad avveckling lämnas in enligt den ursprungliga leveranstiden:

 

  Rapport Ursprungligt leveransdatum
COREP COREP LCR DA 15.4.; 15.5.
  COREP ALM - månad 15.4.; 15.5.
  COREP ALM - kvartal 12.5.
STT Rapportering av internaliserad avveckling 15.4.

Finansinspektionens (FIN-FSA) tidigare meddelande

Närmare upplysningar:

  • Frågor om EBAs ITS-rapportering:
    EBAReportinghelpdesk(at)fiva.fi