Rapporteringsmeddelande 1.4.2020 – 8/2020

Tilläggstid vid rapportering för kreditinstitut | EBA Nationell rapportering (Virati)

Den Europeiska bankmyndigheten (EBA) har den 31.3. preciserat dess tidigare uppmaning till tillsynsmyndigheter om användning av en viss tilläggstid vid inlämnande av rapporter. I sitt utlåtande uppmanar EBA tillsynsmyndigheterna att ge kreditinstitut en tilläggstid på upp till en månad för att lämna in rapporter. Finansinspektionen (FIN-FSA) har uppskattat att kreditinstitut på grund av den exceptionella situationen som orsakats av coronaviruset, vid behov, kan använda sig av följande tilläggstider för vissa kvartals- och årsrapporter med ett ursprungligt leveransdatum i mars, april eller maj:

  Rapport Ursprungligt leveransdatum Tillägstid
FINREP F tabeller 12.5. + 7 dagar (19.5.)
COREP COREP OF 12.5. + 7 dagar (19.5.)
  COREP LR  12.5. + 7 dagar (19.5.)
  COREP LE 12.5. + 1 månad (12.6.)
  COREP NSFR 12.5. + 7 dagar (19.5.)
AE   12.5. + 7 dagar (19.5.)
SBP SBP CR 14.4. + 7 dagar (21.4.)
VIRATI S - Läge inom banksystemet 15.5. + 1 månad (15.6.)
  R - Ränterisk 30.4. + 7 dagar (7.5.)
  V - Rapportering av de största motparterna 12.5. + 1 månad (12.6.)
  RVA - Kapitaltäckning 11.5. + 7 dagar (18.5.)
  KP - Rapport över hypoteksbanksverksamhet 23.4. + 1 månad (23.5.)
  LTC - Rapporten om belåningsgraden 15.5. + 1 månad (15.6.)

 

Finansinspektionen har dock fortfarande möjligheten att, från fall till fall, begära ovannämnda rapporter från den enskilda enheten inom det ursprungliga leveransschemat. I dessa fall är Finansinspektionen direkt i kontakt med den rapporterande enheten.

Månadsrapporter rapporteras enligt det ursprungliga schemat. På samma sätt måste följande rap-porter lämnas in enligt den ursprungliga leveranstiden:

  Rapport Ursprungligt leveransdatum
COREP COREP LCR DA 15.4.; 15.5.
  COREP ALM - månad 15.4.; 15.5.
  COREP ALM - kvartal 12.5.
STT Rapportering av internaliserad avveckling 15.4.

EBAs pressmeddelande och ställningstagande.

Närmare upplysningar:

  • Frågor om EBAs ITS-rapportering:
    EBAReportinghelpdesk(at)fiva.fi
  • Frågor om Virati-rapportering:
    VIRATIhelpdesk(at)fiva.fi