Rapporteringsmeddelande 13.2.2020 – 2/2020

EBA har publicerad ett uppdaterat taxonomi- och valideringsreglerpaket (DPM 2.9.1.1) | EBA

Den Europeiska bankmyndigheten (EBA) har publicerat en uppdaterad DPM 2.9 version, som innehåller en uppdaterad lista med valideringsregler och XBRL-taxonomi. Syftet med denna uppdatering är att förbättra kvaliteten på ITS-övervakningsrapporteringen. Uppdateringen gäller kreditinstituts, placerings- och fondbolags rapportering.

Det uppdaterade valideringsregelpaketet innehåller

  • 153 nya valideringsregler
  • 135 modifierade valideringsregler
  • 61 valideringsregler med ändring av svårighetsnivå
  • 33 valideringsregel som har tagits bort
  • 32 implementerade valideringsregler som inte tidigare har implementerats

Referensdatumet för de första rapporterna under DPM 2.9.1.1 är 31.3.2020.

Finansinspektionens Rapporteringsprogram (XBRL/XML) nya arbetsböcker för EBAs DPM 2.9.1.1 -version kommer att publiceras i Jakelu Distributionstjänst:

  • 14.2.2020 COREP OF, COREP LE & COREP LR
  • 16.4.2020 COREP ALM, COREP LCR DA, COREP NFSR & FINREP9

Mera information på EBAs webbsidor