Rapporteringsmeddelande 16.12.2019 – 30/2019

Nya demoarbetsböcker för Finansinspektionens Rapporteringsprogram har publicerats i Jakelu Distributionstjänst | EBA

Finansinspektionens Rapporteringsprogram (XBRL/XML) nya demoarbetsböcker för EBAs DPM 2.9.1 -version har publicerats i Jakelu Distributionstjänst (ladda ned demoversionen från Jakelu Distributionstjänst: Meddelanden och nyheter – Demoversion av Finansinspektionens Rapporteringsprogram / FIVA Tiedonkeruusovellus (XBRL/XML) och arbetsböcker).

Man kan testa arbetsböcker som publiceras stegvis under 2020. De träder i kraft:

  • COREP OF -, COREP LE - och COREP LR -modulerna från och med 31.3.2020
  • COREP ALM - och LCR DA -modulerna från och med 30.4.2020
  • COREP NSFR -modulen från och med 30.6.2020
  • FINREP9-modulen från och med 30.6.2020.

Finansinspektionen önskar att rapportörerna testar arbetsböckerna i så omfattande grad som möjligt. Rapportörerna kan skicka rapporter till Finansinspektionens testmiljö för kontroll.

Arbetsböckerna är inte avsedda för rapportering. Utvecklingsarbetet hos Finansinspektionen fortsätter fram till att den slutliga versionerna av de arbetsböcker som är avsedda för rapportering publiceras.

Finansinspektionen tar gärna emot respons på Rapporteringsprogrammet samt respons och utvecklingsförslag i anslutning till rapportörernas testmiljö.

Frågor och kommentarer kan sändas per e-post:

  • Tekniska frågor och tolkningsfrågor om EBAs ITS-rapportering (XBRL/XML):
    EBAReportinghelpdesk(at)fiva.fi