Rapporteringsmeddelande 16.12.2019 – 29/2019

En uppdatering av krypteringsprogrammet för rapporteringsprogram i CSV-format kan laddas ner i Jakelu Distributionstjänst | Nationell rapportering (Virati)

Underskriftscertifikaten för rapporteringsprogram i CSV-format har uppdaterats och nya arbetsböcker kan laddas ner i Jakelu Distributionstjänst. Uppdateringen gäller endast följande arbetsböcker:

  • auktoriserade betalinstitut: MA- och MJ-rapporterna
  • utländska betalinstituts filialer i Finland: MA-rapporten
  • sjukkassor: KA-rapporten
  • arbetslöshetskassor: KB-rapporten
  • livförsäkring: VC- och VK-rapporterna
  • skadeförsäkring: VC- och VJ-rapporterna

I samband med det uppdaterades också datumet på sidan med allmänna uppgifter och virati-filen.

De nya arbetsböckerna kan laddas ner från Jakelu Distributionstjänsten. Arbetsböckerna ska användas i rapporteringen fr.o.m. 31.12.2019.

Närmare information fås vid behov per e-post på adressen VIRATIhelpdesk(at)fiva.fi.