Rapporteringsmeddelande 6.11.2018 – 40/2018

Fel i blanketterna EBA DPM 2.7 FINREP -rapportering | EBA

I EBA:s DPM version 2.7 har i FINREP -rapporteringens blanketter upptäckts följande fel:

  • I FINREP blanketten F 19.00 kolumn 100, raderna 211-231 är blockerade i DPM trots att i ITS rapporteringsinstruktionerna är de öppna för rapportering. Dessa uppgifter behöver inte rapporteras för tidpunkten 30.9.2018
  • I FINREP blanketten F 12.01 raderna 350 och 550 är i DPM öppna för rapportering i alla kolumner. I ITS rapporteringsinstruktionerna är kolumnerna 020-040, 050, 070, 090 och 110 blockerade för rapportering. Dessa uppgifter behöver inte rapporteras för tidpunkten 30.9.2018

Ovan nämnda inkonsekvenser i blanketterna F 19.00 och F 12.01 har korrigerats i DPM 2.8 versionen, vilken är i bruk från rapporteringstidpunkten 31.12.2018.

Kontakta vid behov EBAReportingHelpdesk(at)fiva.fi för närmare upplysningar.