Rapporteringsmeddelande 8.8.2018 – 26/2018

Rapportörerna tillhandahålls en testmiljö för rapportering

Finansinspektionen tillhandahåller en testmiljö för rapportörerna. Rapportörerna kan skicka rapporten till testmiljön för kontroll innan de skickar den officiella rapporten till Finansinspektionen. Rapportörerna har möjlighet att få automatisk återkoppling från testmiljön om eventuella formfel i rapporterna och om rapportering som står i strid med EBAs och EIOPAs rapporteringsregler (s.k. Filing Rules). Under hösten 2018 kan också återkoppling om valideringsfel erhållas från testmiljön. Vi skickar separat information om det.

Testmiljön motsvarar Finansinspektionens produktionsmiljö men används också för att testa systemändringar innan ändringarna förs över till den egentliga produktionsmiljön. Av den anledningen kan återkopplingsmeddelandet från testmiljön vara något annorlunda än meddelandet från produktionsmiljön. Om större ändringar (t.ex. nya DPM-versioner) skickar vi ut separata rapporteringsmeddelanden. Vi hoppas att rapportörerna också deltar i testningen av dem.

E-postadressen till testmiljön är TK_rahoitus(at)bof.fi

Vi ser gärna att rapportörerna använder testmiljön så flitigt som möjligt. Finansinspektionen tar gärna emot respons och förbättringsförslag beträffande testmiljön.

Frågor och kommentarer kan skickas per e-post:

 • Frågor om EBAs ITS-rapportering:
  EBAReportinghelpdesk(at)fiva.fi
 • Frågor om AIFMD-rapporteringen:
  AIFMDReportingHelpdesk(at)fiva.fi
 • Frågor om Solvens II-rapporteringen:
  S2Helpdesk(at)fiva.fi
 • Frågor om Virati-rapporteringen:
  VIRATIhelpdesk(at)fiva.fi