Rapporteringsmeddelande 21.6.2018 – 24/2018

Uppdatering av de CSV-baserade rapporteringsprogrammen och Jakelu-distributionservicens krypteringsprogram | Nationell rapportering (Virati)

Det CSV baserade rapporteringsprogrammets krypteringsprogram har uppdaterats. Målet med förnyande av krypteringsprogrammet är att uppnå en bättre datasäkerhetsnivå samt en enhetlig praxis med Rapporteringsprogram och enskilda krypteringsprogram som laddas ner från Jakelu-distributionstjänst.

De nya arbetsböckerna och Jakelu-distributionstjänstens krypteringsprogram finns att ladda ned från Jakelu-distributionstjänsten. Uppdateringen gäller alla nationella Virati-rapporteringar. I installationspaketet av arbetsböckerna finns det också krypteringsprogrammet BofCryptNxtConsole.exe. Det rekommenderas att arbetsböckerna används i rapporteringen fr.o.m. 30.6.2018.

Det nya krypteringsprogrammet bör vara sparat i samma mapp som txt-filen (arbetsboken), namnet på den sparade filen får inte ändras. Namnet på den krypterade leveransfilen som skickas till Finansinspektionen ändras rörande slutändan (*.encrypted.xml).

Tilläggsuppgifter får du vid behov via e-post från adressen VIRATIhelpdesk(at)fiva.fi