Rapporteringsmeddelande 18.6.2018 – 23/2018

Ny version av Finansinspektionens Rapporteringsprogram kan laddas ner via Jakelu Distributionstjänst | EBA EIOPA ESMA

Finansinspektionens Rapporteringsprogram (XBRL/XML) version 14.1.8 och nya Excel-arbetsböcker kan laddas ner via Jakelu Distributionstjänst. Finansinspektionen rekommenderar att rapportörerna använder den senaste versionen av Rapporteringsprogrammet för rapportering. I den nya versionen av rapporteringsprogrammet har små felsituationer som uppkommit i användningen korrigerats.

EBA, EIOPA och ESMA

Header-filen ska motsvara Finansinspektionens specifikationer. Information om specifikationerna finns i dokumentet Beskrivning av elektronisk dataöverföring i Rapporteringsprogrammets installationspaket, samt i de europeiska tillsynsmyndigheternas specifikationer.

Beakta följande vid användning av Rapporteringsprogrammets arbetsböcker: programmet ska vara installerat på alla de användares arbetsstationer som använder arbetsböckerna och Excel Add-In-rapporteringsprogrammet FIVA Tiedonkeruusovellus ska aktiveras. Rapporteringsprogrammets arbetsbok får inte användas utan att Excel Add-In-tilläggsprogrammet först aktiveras. Om Rapporteringsprogrammets arbetsbok används utan att Excel Add-In-tilläggsprogrammet aktiveras, sparas värden som matas in i arbetsboken inte i programmets databas.

EBA och EIOPA

När rapportörerna har importerat data från externa källor (CSV- eller XBRL-filer) till arbetsböcker i Rapporteringsprogrammets tidigare versioner, har en del av formelcellernas värden i källfilerna inte överförts. Detta kan ha lett till valideringsfel. Värdena i formelcellerna i rapporteringsprogrammets arbetsböcker har beräknats först när rapportören har aktiverat blanketterna/bakgrundsvariablerna för dessa formelceller.

Rapporteringsprogrammets funktion har ändrats så att rapportören inte behöver aktivera varje blankett och/eller bakgrundsvariabel separat för att beräkna formelcellernas värden. Rapporteringsprogrammet beräknar de värden som importeras till arbetsböckerna enligt cellformlerna inom validering. När data importeras från externa källfiler till Rapporteringsprogrammets arbetsböcker, beräknar och ersätter Rapporteringsprogrammet automatiskt och utan separat anmälan värdena i formelcellerna i de importerade källfilerna. När rapportören importerar data från externa källfiler till Rapporteringsprogrammets arbetsböcker, ska rapportören vara fullkomligt säker på att de importerade filernas värden är korrekta, framför allt när det gäller celler som innehåller formelreferenser.

Uppgifterna i de importerade källfilerna ska motsvara de europeiska tillsynsmyndigheternas rapporteringsspecifikationer.

När rapportören importerar data till Rapporteringsprogrammets arbetsböcker från en extern källfil (CSV- eller XBRL-filer), ska de importerade uppgifterna motsvara specifikationerna för filer som skapats med Rapporteringsprogrammet. På detta sätt behöver man inte reda ut onödiga problemsituationer.

EBA

 • Innehållet i EBAs rapporteringar har inte ändrats.
 • I Rapporteringsprogrammet har uppdateringarna av EBAs valideringsregler (den sista 11.6.2018) beaktats.

EIOPA

 • Solvens II-rapporteringens innehåll har inte ändrats.

ESMA

 • AIFMD-rapporteringens innehåll har inte ändrats.

Vid problem vänligen kontakta:

 • Tekniska frågor och tolkningsfrågor om EBAs ITS-rapportering (XBRL/XML):
  EBAReportingHelpdesk(at)fiva.fi
 • Tekniska frågor och tolkningsfrågor om AIFMD-rapporteringen:
  AIFMDReportingHelpdesk(at)fiva.fi
 • Tekniska frågor och tolkningsfrågor om Solvens II-rapporteringen
  S2Helpdesk(at)fiva.fi